Facebook

Portfolio

MIS - Kadra w Kadrze

EditEnter dla MIS S.A.

Kreacja i organizacja autorskiego eventu integracyjnego "Kadra w Kadrze" - realizacja reklamy firmowej przez pracowników.

Przykładowe publikacje